Kennelträffen den 8/10-16 med våra egna avkommor o några från Foppas olika kullar!